Zbiory

Księgozbiór liczy ok. 10 tys. woluminów. W bibliotece gromadzone są także bieżące i archiwalne czasopisma oraz dokumenty niepiśmienne.

W latach 2005-2008 księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 406 woluminów, 213 czasopism i materiałów edukacyjnych oraz 30 materiałów Multimedialnych i audiowizualnych. Księgozbiór jest stale uzupełniany w miarę posiadanych funduszy.

W r. szk. 2009/2010 zakupiono nowości i lektury o wartości 1330 zł. Przyjmowaliśmy też dary książkowe. Przybyło 220 woluminów o wartości 3071 zł. Dziękujemy bankowi PKO.S.A. za przekazaną nieodpłatnie kolekcję książek Fundacji ABCXX : „Cała polska czyta dzieciom” oraz innym darczyńcom za przekazane dary!

We wrześniu r. szk. 2011/2012 zakupiono lektury i nowości o wartości 1200 zł z budżetu szkoły. Księgozbiór uzupełniono o nowy kanon lektur do szkoły podstawowej i gimnazjum jak również wzbogacono o beletrystykę dziecięcą i młodzieżową. Nowe książki pomagają m. in. w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej w tym głośnego czytania w każdej klasie na godzinach wychowawczych.

Najnowsze dodatki do zbiorów można zobaczyć na tej stronie.

W r.szk.2011/12 księgozbiór powiększył się o 187 woluminów, zakupiono lektury, beletrystykę i wydawnictwa informacyjne w ilości 66 woluminów z budżetu szkoły o wartości 999zl 88gr. Otrzymaliśmy dary w ilości 121 woluminów o wartości łącznej 1610 zł 47 gr. Dary przekazały firmy, wydawnictwa i osoby prywatne. Firma „Creatus” pośredniczyła w pozyskaniu książek dla naszej biblioteki. Przekazano 71 woluminów o wartości 953zł 18 gr. Rodzice przekazali 70 zł na zakup książek do biblioteki. W sierpniu 2012 przejęliśmy część księgozbioru Biblioteki Szkolnej likwidowanej Szkoły Podstawowej w Brzeziu.