Kochajmy książki, które są duszą szkół.
Martwe są bowiem szkoły, których nie ożywiają książki.
J.A. Komeński, "Mowa o książkach" 1650My we Lwowie we wrześniu 2013: