B i b l i o t e k a   S z k o l n a
S A M O R Z Ą D O W E G O  Z E S P O Ł U  S Z K Ó Ł  N R 1  W  O P A T O W I E
27-500 Opatów, ul. Ćmielowska 2, tel.:0-15 8682734, e-mail: jedynka_biblioteka@02.pl
__________________________________________________________

Strona główna
Galeria
O bibliotece
Inicjatywy
Wydarzenia
Kalendarium
Cytaty
Do uczniów
Pod Pegazem
Dla nauczycieli i rodziców
Zbiory
Nowości
ICIM
Poczytaj z nami!
Czytelnictwo
Linki